Normoverdragende gesprekken

Bij het normoverdragende gesprek is het belangrijk dat het gezag van de instantie die het normoverdragend gesprek uitvoert, als vanzelfsprekend wordt gezien. De wijze waarop je het normoverdragende gesprek leidt, je de ontboden partij confronteert en of voorlicht over de relevante normen die de casus regarderen, zal daartoe bijdragen. Je kunt geconfronteerd worden met weerstand, onbegrip en met mensen die niet altijd kennis van zaken hebben, die  willen doordrammen en die je duidelijk moet kunnen begrenzen. Zowel verbaal als non verbaal. De uitdaging ligt hierin dat je dit alles op een plezierige, liefst niet autoritaire manier doet. Op een manier die bij je past. Sommigen zullen daar harder voor moeten werken dan anderen die van nature al een wat dominantere stijl hanteren.  Een te dominante stijl werkt echter ook tegen je. Wij leren je hoe je de juiste balans vindt. 

Je leert:

 • De regie te houden,  dat dit volkomen natuurlijk gebeurd, leidinggevend en maatgevend is. 
 • De kernboodschap helder en duidelijk (gestructureerd) te brengen, 
 • Partijen te begrenzen op een prettige manier, zowel verbaal als non verbaal. 
 • De discussie over de inhoud te pareren, en vragen te begrenzen.
 • Hoe je ervoor zorgt dat ondanks de begrenzing, partijen zich gezien en gehoord weten.

Wat kun je van de training verwachten? 

 • De leerdoelen van de individuele deelnemer staan centraal.
 • Persoonlijke feedback: eerlijk, opbouwend en to the point.
 • We werken met casus uit de praktijk.
 • Veel oefenen en het toepassen en uitproberen van de theorie in de
  praktijk

Duur: 3 dagdelen
Aantal deelnemers 

Training: maximaal 8.

Masterclass: maximaal 4

De training wordt gegeven door meerdere trainers, ieder specialist op eigen vakgebied.
Trainers: Marianne de Raad, Victor Vlam, Robert Heukels

12 PE punten