Privacyverklaring

Privacyverklaring DERAAD Trainingen
DERAAD Trainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan DERAAD Trainingen verstrekt.

Bedrijfsgegevens
DERAAD Presentatietrainingen
Nieuwe Spiegelstraat 6B
1017 DE Amsterdam
06-20972707
info@deraadtrainingen.nl
KvK: 64703746

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website https://deraadtrainingen.nl, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Gebruik van jouw persoonsgegevens
Op de website en bij het afnemen van diensten van ons bedrijf kan het zijn dat je (persoons)gegevens achterlaat via een e-mail die je naar ons stuurt of via het contactformulier op de website. Hierbij vragen wij alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens
Alleen als je ons een e-mail stuurt met bijvoorbeeld een vraag of als je hiervoor het contactformulier op onze website invult, verwerken wij persoonsgegevens van je.Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• voornaam
• achternaam
• mailadres
• telefoonnummer
• adresgegevens
• bedrijfsnaam

Wij gaan ervan uit dat je via een e-mail of het contactformulier op de website geen andere contactgegevens met ons deelt.

Opmerking over foto’s
Wij publiceren regelmatig foto’s op onze website. Wanneer iemand ‘vol in beeld’ staat publiceren wij deze alleen na voorafgaande toestemming van de perso(o)n(en) die op de foto staan. Ziet u uzelf terug op een ‘overzichtsfoto’ op onze website dan heeft u altijd de mogelijkheid om ons een mail te sturen met het verzoek de foto te verwijderen. Wij zullen binnen vier weken gehoor geven aan uw verzoek.

Doeleinden
DERAAD Trainingen verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
• om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
• voor het maken van offertes
• voor het versturen van informatie over trainingen of workshops
• voor de facturatie en onze administratie

DERAAD Trainingen is net als alle ondernemingen gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en de belasting(aangifte).

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
DERAAD Trainingen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt DERAAD Trainingen ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn
DERAAD Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
De gegevens die je invult op het contactformulier op onze website worden door ons verwijderd zodra wij hebben gereageerd op je vraag of opmerking. Dit uiteraard tenzij wij de gegevens nog nodig hebben om nogmaals contact met je op te nemen dan wel voor administratieve doeleinden.
Wij bewaren de administratie tenminste 7 jaar terug aangezien dit een wettelijke bewaartermijn is van de Belastingdienst voor alle ondernemingen.

Persoonsgegevens delen met derden
DERAAD Trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekken wij gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt DERAAD Trainingen in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt DERAAD Trainingen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DERAAD Trainingen gebruikt functionele (of technische) cookies.
Bij jouw eerste bezoek aan https://deraadtrainingen.nl ben je geïnformeerd over de cookies die DERAAD Trainingen gebruikt en heb je hier wel/geen toestemming voor gegeven. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.
De browser die je gebruikt om een website te bekijken is vrijwel altijd ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt dat deactiveren. 
Je kan je toestemming op de pagina ‘Cookiebeleid’ altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die DERAAD Trainingen gebruikt.
Op onze website tref je ook links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten https://deraadtrainingen.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deraadtrainingen.nl.
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Beveiliging
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt DERAAD Trainingen de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje en de ‘https’ in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door DERAAD Trainingen.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Amsterdam, 29 november 2019